Lakiasiaintoimisto Markku Tolvi

Parasta liikejuridiikan palvelua

Riidanratkaisu ja oikeudenkäynnit

Erimielisyyksiä ei valitettavasti voi välttää. Riidanratkaisussa on olennaista hallita erimielisyyksiä ja pyrkiä ratkaisuhakuisesti välttämään pitkittyviä riitoja. Tehokkailla ratkaisuilla säästät kustannuksia sekä aikaa ja energiaa tuottavaan liiketoimintaasi. Pitkittyvistä riidoista hyötyy yleensä vain riitaa pitkittävä lakimies. Riidanratkaisussa ja oikeudenkäynneissä on usein tärkeämpää yrityistoiminnan kokonaisuuden ymmärtäminen kuin yksittäinen erävoitto. Riidanratkaisu, avustaminen sovintoneuvotteluissa sekä oikeudenkäynnit ovat erikoisalaani.

Rikosasiat

Rikosasioissa avustan asiakkaita pääasiassa yritystoimintaan, verotukseen ja työturvallisuuteen liittyvissä toimeksiannoissa. Rikosasioissa asiakkaan kannalta paras lopputulos saadaan sillä, että toimeksianto alkaa jo tapahtumien alkuvaiheessa ja koko prosessin ajan voidaan tuoda esiin Sinun kannaltasi olennaisia seikkoja ja todisteita. Riippumatta asemastasi tutkinnassa on tärkeää huolehtia siitä, että olennaiset seikat ja tapahtumat osoittava näyttö on heti käytössä ja tutkinta ohjautuu oikeaan suuntaan. Väärinkäsitysten ja virheiden korjaaminen myöhemmin on hankalaa ja kallista.

Työoikeus

Työoikeudellisissa asioissa on olennaista ennaltaehkäistä erimielisyyksiä sopimalla asioista selkäesti sekä esittämällä asiat avoimesti ja ymmärrettävästi. Työsuhteiden päättämiset ovat vaikeita tilanteita työnantajille, ja tästä syystä avoin keskustelu jää usein valitettavan vähäiseksi. Työpaikka on työntekijälle tärkeä, ja siksi erityisesti työoikeudelliset riidat henkilöityvät tarpeettomasti ja samalla syntyy tarpeettomia väärinkäsityksiä ja helposti paisuvia riitoja. Näitä voidaan välttää ennakoivalla toiminnalla ja tarjoamallamme palvelulla. 

Sopimus- ja yhtiöoikeus

Huolellisesti laadituilla sopimuksilla nukut yösi paremmin. Laajan riidanratkaisukokemuksen sekä liikejuridiikan kokemukseni johdosta voin hyvin kustannustehokkaasti tuoda esiin ja korjata kaikkien yritystoimintaasi koskevien sopimusten sudenkuopat ja päivittää sopimuksesi vastaamaan nykyisen liiketoimintasi tarpeita. Sopimusten tarkastus ja päivitys olisi hyvä tehdä vähintään muutaman vuoden välein. Kokeneena sijoittajana ja sijoittajien avustajana ymmärrän sijoittajien tarpeet ja annan sijoitustoimintaan liittyvää oikeudellista neuvontaa sekä yritysjohdolle että sijoittajille.