Markku Tolvi Invest

Sijoitustoiminta

Sijoitustoiminta

Aputoiminimi Markku Tolvi Invest tekee passiivista sijoitustoimintaa pörssilistattuihin arvopapereihin. Lisäksi teen aputoiminimen liiketoimintana aktiivisen omistajuuden periaattein tapahtuvaa sijoitustoimintaa suoraan yhtiön omasta taseesta. Aktiiviseen sijoitustoimintaan kuuluvat vain erityisen mielenkiintoiset sijoituskohteet, joissa näen aktiivisella omistajuudella mahdollisuuden kasvattaa merkittävästi omistaja-arvoa jo lyhyellä ja keskipitkällä ajanjaksolla.

Olen lakimieskoulutuksen ohella valmistunut ekonomiksi Helsingin kauppakorkeakoulusta vuonna 2006. Pääasiallisen lakimiestyöskentelyn lisäksi olen toiminut sivutoimisena sijoittajana jo yli 17 vuoden ajan ja tänä aikana olen jatkuvasti opiskelut sijoitustoimintaa sekä kehittänyt itseäni sijoittajana. Sijoittajakokemukseni aikana olen jo oppinut valitsemaan minua kiinnostavat ja itselleni sopivat sijoituskohteet. Tarkoitus on työllistää operatiivisen liiketoiminnan tase näissä tutuissa sijoituskohteissa aputoiminimen liiketoimintana. 

Tällä hetkellä ei ole tarkoitus laajentaa sijoitustoimintaa jo tuttujen sijoitusmuotojen  ja sijoituskohteiden ulkopuolelle, mutta kiinnostavat hankkeet ovat aina kiinnostavia hankkeita... ;)